AC3Filter 2.5b

( Suma głosów: 85 )
kodeki i filtry - filtry audio i video

free, darmowyAC3Filter logoAC3Filter to filtr i dekoder audio. Używany przede wszystkim do odtwarzania ścieżek audio w formatach AC3 oraz DTS.


Za jego pomocą można odtwarzać wielokonałowe pliki muzyczne. Posiada wiele opcji konfiguracyjnych dzięki którym można dostosować odtwarzaną muzykę do własnych potrzeb.

Możliwości:
Odtwarzanie:

 • odtwarzanie ścieżek dźwiękowych (AC3/DTS) w filmach
 • odtwarzanie muzyki (AC3/DTS) z Audio CD
 • odtwarzanie plików WAV z dźwiękiem AC3/DTS, zgranych z wielokanałowych Audio CD bez jakielkolwiek konwersji
 • odtwarzanie plików raw .AC3 i DTS (po zainstalowaniu AC3File)

Przetwarzanie dźwięku:

 • przetworzenie sygnału stereo na dźwięk 6 kanałowy
 • przetworzenie sygnału wielkonałowego na sygnał z dowolną ilością kanałów (np. z 5.1 do stereo)
 • współpraca z zewnętrznym dekoderem Dolby ProLogic
 • obniżenie efektu dynamic range (przenaczone do oglądania filmów w nocy)
 • możliwość synchronizacji ścieżki audio ze ścieżką wideo
 • podniesienie poziomu glośności dla dowolnego kanału zarówno na wejściu jak i na wyjściu
 • możliwość dodania opożnienia dźwięku dla dowolnego kanału (pomocne przy różnych odległościach między głośnikami)

Wyjście SPDIF:

 • przekierowanie sygnału AC3 i DTS przez wyjście SPDIF bez jakichkolwiek zmian do zewnętrznego dekodera
 • konwersja każdego formatu audio na AC3 i przekierwoanie na wyjście SPDIF
 • obsługa kart muzycznych podłączanych przez USB

 

Konfiguracja AC3Filter - zakładka: Main:

AC3Filter - konfiguracja

Format wyjściowy (Output format) - ilość kanałów na wyjściu sygnału z kodeka (od 1.0 do 5.1, Dolby Surround, Dolby ProLogic...)
Używaj SPDIF (Use SPDIF) - użycie wyjścia cyfrowego SPDIF do odtwarzania dźwięku
Ustawienie (Preset) - wybór konfiguracji kodeka (można skorzystać z gotowych schematów lub zapisać swój)
Wzmocnienie (Gain) - ogólna głośność dźwięku (suwak główny), obecna głośnoć odtwarzanego dźwięku (suwak wzmoc.)
DRC (Dynamic Range Compressor) - kompresor dynamiki dźwięku (suwak Master - poziom)
Włączony (Enable) - włączenie DRC
Poziomy (Levels) - poziomy głośności na poszczególnych kanałach (Input - na wejściu do kodeka, Output - na wyjściu)
Info Dekodera (Decoder info) - informacje o dekoderze
CPU - użycie procesora przez kodek

 

Konfiguracja AC3Filter - zakładka: Mixer

AC3Filter - konfiguracja

Wzmocnienia (Gains) - poziomy głośności:
- suwak główny (Master) - ogólna głośność dźwięku
- suwak wzmoc. (Gain) - obecna głośność odtwarzanego dźwięku
- suwak głos (Voice) - wzmocnienie głośności kanału centralnego (odpowiedzialny za odtwarzanie dialogów w filmie)
- suwak Surround - wzmocnienie głośności tylnych kanałów (efekt przestrzenny)
- suwak LFE - wzmocnienie głośności kanału subwoofera (odpowiedzialny za podbicia basów)
Format wyjściowy (Output format) - ilość kanałów na wyjściu sygnału (od 1.0 do 5.1, Dolby Surround, Dolby ProLogic)
Ustawienie matrycy (Matrix preset) - wybór schematu matrycy miksowania
Opcje (Options):
- Automat. kontrola Wzmoc. (Auto gain control) - automatyczna regulacja wzmocnienia głośności (gdy głośność dźwięku przekroczy maksymalną wartosć - jest ściszany)
* 1-przebieg. normaliz. (One-pass norm) - jednostopniowa normalizacja
- Automatyczna matryca (Auto Matrix) - matryca miksowania sygnału przez kodek:
* Normalizuj matrycę (Normalize matrix) - wyrównywanie skoków poziomów głośności
* Kontrola głosu (Voice control) - kontrola dźwięku w kanale centralnym, gdy nie ma go oryginalnym źródle
* Rozszeż stereo (Expand stereo) - kontrola efektów dźwięku przestrzennego, gdy nie ma tylnych kanałów w oryginalnym źródle (zaznaczone opcje Voice control i Expand stereo przetwarzają sygnał wejściowy stereo na 5.1)
- Przekierowanie basu (Bass redirection) - przekierowanie basów z innych kanałów na głośnik niskotonowy
* Częstotliwość (Cutoff frequency) - częstotliwość poniżej której bas jest przekierowywany na głośnik niskotonowy

 

Konfiguracja AC3Filter - zakładka: Gains

AC3Filter - konfiguracja

Wzmocnienia (Gains) - poziomy głośności
- suwak główny (Master) - ogólna głośność dźwięku
- suwak wzmoc. (Gain) - obecna głośność odtwarzanego dźwięku
- suwak głos (Voice) - wzmocnienie głośności kanału centralnego (odpowiedzialny odtwarzanie dialogów w filmie)
- suwak Surround - wzmocnienie głośności tylnych kanałów (efekt przestrzenny)
- suwak LFE - wzmocnienie głośności kanału subwoofera (odpowiedzilany za podbicia basów)
DRC (Dynamic Range Compressor) - kompresor dynamiki dźwięku (suwak Master - poziom)
Opóźnienia (Delays) - opóźnienia dźwięku na poszczególnych kanałach
Wzmocnienia wejść (Input Gains) - poziomy głośności na wejściu do kodeka na poszczególnych kanałach
Wzmocnienia wyjść (Output Gains) - poziomy głośności na wyjściu z kodeka na poszczególnych kanałach

 

Konfiguracja AC3Filter - zakładka: SPDIF

AC3Filter - konfiguracja

Format wyjściowy (Output format) - ilość kanałów na wyjściu sygnału z kodeka
- Używaj SPDIF (Use SPDIF) - użycie wyjścia cyfrowego SPDIF do odtwarzania dźwięku
Przepuszczanie SPDIF (SPDIF passthrough) (AC3, DTS, MPEG Audio) - format w jakim jest przesyłany sygnał dźwiękowy do zewnętrznego dekodera
Tryb SPDIF/DTS (SPDIF/DTS mode): Auto, SPDIF Wrapped (strumień SPDIF według standaru IEC 61937), Padded DTS
Konwersja SPDIF/DTS (SPDIF/DTS conversion):</b>
- Nie konwertuj (Do not convert)
- Konwertuj do DTS 14 (convert to DTS14) - konwersja do formatu 14bit DTS
- Konwertuj do DTS 16 (convert to DTS16) - konwersja do formatu 16bit DTS
opcje SPDIF (SPDIF options):
- Wykrywaj strumień SPDIF w danych PCM (Detect SPDIF stream in PCM Data) - wykrycie strumienia SPDIF
- Używaj kodera AC3 (Use AC3 encoder) - uzyj kodera AC3
* Nie koduj stereo (Do not encode PCM stereo) - nie koduj sygnału stereo
- Wysyłaj SPDIF jako PCM (Output SPDIF as PCM) - SPDIF na wyjściu jako PCM
- Zastrzeż próbkowanie SPDIF (Restrict SPDIF sample rate): 48kHz, 44kHz, 32kHz - zmiana częstotliwości próbkowania SPDIF
Opcje DirectShow (DirectShow options):
- Sprawdź obsługiwany format wyjściowy (Check output format support) - sprawdź wsparcie dla wyjściowego formatu audio
- Zmuś kartę dźwiękową do reinicjacji po wyszuk/pauzie (Force sound card to reinit after seek / pause) - gdy po naciśnięciu pauzy podczas używania SPDIF sygnał wraca na PCM należy zaznaczyć tą opcję
- Niepozwól na wysyłanie PCM w trybie SPDIF (Disallow PCM output in SPDIF mode) - gdy opcja aktywna odtwarzacz nie może użyć filtra post-processingu po użyciu AC3Filter

 

Konfiguracja AC3Filter - zakładka: System

AC3Filter - konfiguracja

Używaj AC3Filter do (Use AC3Filter for) - użyj AC3Filter do odtwarzania formatów (PCM, AC3, DTS, MPEG Audio, DVD, SPDIF)
Filter merit - wybór kodeka do odtwarzania dźwięków
- Preferuj AC3Filter (Prefer AC3Filter)
- Preferuj inne dekodery (Prefer other Decoder)
Standardowy render dźwięku (Default Audio renderer) - domyślny procesor dźwięku (zmienić w przypadku gdy nie ma dźwięku na we wszystkich kanałach)
- Standardowo używaj Direct Sound (Use Direct Sound by default) - użycie Direct Sound
- Standardowo używaj Wave Out (Use Wave Out by default) - użycie Wave Out
Synchronizacja A/V (Audio/Video sync) - synchronizacja ścieżki Audio i Wideo
- Korekcja jitter (Jitter correction) - korekcja jitter
AGC
- Szybkość (Attack/release speed (dB/s))
Język (Language) - wybór języka interfejsu konfiguracji programu
Opcje interfejsu (Interface options):
- Pokaż ikonę na pasku (Show tray icon) - pokaż ikonę w trayu (koło zegara)
- Pokaż wskazówki (Show tooltips) - pokazywanie wskazówek
- Odwróć poziomy (Invert levels) - odwrócenie kolorów w suwakach
* Czas odświeżania interefejsu (Interface update rate (ms)) - czas odświeżania interfejsu konfiguracji w milisekundach
Opcje DirectShow (DirectShow options):
- Sprawdź obsługiwany format wyjściowy (Check output format support) - sprawdź wsparcie dla wyjściowego formatu audio
- Zmuś kartę dźwiękową do reinicjacji po wyszuk/pauzie (Force sound card to reinit after seek / pause) - gdy po naciśnięciu pauzy podczas używania SPDIF sygnał wraca na PCM należy zaznaczyć tą opcję
- Niepozwól na wysyłanie PCM w trybie SPDIF (Disallow PCM output in SPDIF mode) - gdy opcja aktywna odtwarzacz nie może użyć filtra post-processingu po użyciu AC3Filter

 

 

Licencja: Darmowy, GNU
Język: Polski
System: Windows

Do pobrania wersja pełna (Full) oraz wersja lite, która zawiera jedynie filtr w wersji dla systemów 32-bitowych.

 


Sprawdź i pobierz więcej kodeków:

 
 
 
Jesteś tutaj:
W naszej bazie znajduje się 187 programów w tym 181 darmowe.
KodekInfo
Kodek.Info on Facebook

Serwis Kodek.Info używa plików Cookie do polepszenia funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

Akceotuję pliki Cookies z tej strony.