Zatrzymane w kadrze – szybka fotografia i termowizja, przykłady zastosowania

Oceń jako pierwszy
Blog - Foto

Usprawnianie procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów wymaga bardzo szczegółowej analizy danych zawartych w specyfikacji technicznej wyrobu. Uzyskanie dokładnych parametrów nie byłoby możliwe bez precyzyjnej aparatury pomiarowej. Do badań w warunkach laboratoryjnych przychodzą nam z pomocą zaawansowane systemy wizyjne.

 

 

Pomiary dokonywane w działach inżynieryjnych pozwalają na doskonalenie procesów produkcyjnych, ich kontrolę, ustalanie technicznych charakterystyk wyrobu oraz badanie jego jakości podczas testów laboratoryjnych. Oprócz doskonalenia samego produktu, szybka fotografia pozwala również wyeliminować usterki bądź materiały, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników.

Obiektem monitoringu nowoczesnych systemów wizyjnych są tzw. procesy szybkozmienne, czyli takie zachowanie się przedmiotów, których pomiar fizyczny niemożliwy jest do przeprowadzenia bez precyzyjnych urządzeń, takich jak kamery szybkie, oferowane przez EC Test Systems Sp. z o.o. Rejestrowanie przez specjalistyczne urządzenia wizualne, pozwala obserwować geometrię powierzchni materiałów poddawanym odkształceniom, przebieg gwałtownych reakcji fizyko-chemicznych, takich jak eksplozje (testy zniszczeniowe), przemieszczenia obiektów szybkich i dokonywać wszelkiego rodzaju pomiarów kinematycznych, niemożliwych do dokonania organoleptycznie.

W wielu wypadkach zastosowanie zaawansowanych kamer pozwala na rekonstrukcję geometrii 3D nagrywanego przedmiotu, a co za tym idzie dalszej analizy kinematycznej, zarejestrowanych klatka po klatce odkształceń lub przemieszczeń. Dzieje się tak dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, które umożliwia łatwiejszą identyfikację poruszających się fragmentów obiektu w kolejnych kadrach (np. rozproszonych w wyniku eksplozji). Innym, niemożliwym do uchwycenia zwykłą kamerą zjawiskiem, jest precyzyjna rejestracja pojawiających się deformacji (pęknięcia, rysy) podczas wykonywania testów wytrzymałościowych. Innym ich zastosowaniem jest badanie powtarzalności i prawidłowej trajektorii ruchów urządzeń zrobotyzowanych pracujących na liniach produkcyjnych. Kolejną gałęzią, gdzie wdrażane są kamery rejestrujące zmiany obiektu niedostrzegalne ludzkim okiem, jest medycyna. Dzięki urządzeniom tego typu możliwe jest przetwarzanie i analiza obrazów medycznych oraz chociażby rejestrowanie biomechaniki ludzkiego ciała.

Kolejną możliwością nowoczesnej aparatury pomiarowej jest termowizja. Przykładowym zastosowaniem tego zjawiska w przemyśle są badania diagnostyczne przy regulacji pieców walcowniczych. Kamery termowizyjne obserwują rozkład temperatur metalu poddawanego obróbce, co w rezultacie ma niebagatelne przełożenie na jakość. Jeżeli ciepło nie jest równomiernie rozłożone w walcowanym bloku, a temperatura jest nieprawidłowa, wówczas zmienia się ustawienia robocze pieca. Kamery termowizyjne pozwalają również wykryć np. wyciek czynnika roboczego z instalacji chłodniczej i co pozwala zapobiec rozwojowi awarii na wczesnym etapie. Tego typu sprzęt także dostępny jest w asortymencie EC Test Systems Sp. z o.o. 
 
 
W naszej bazie znajduje się 187 programów w tym 181 darmowe.
KodekInfo
Kodek.Info on Facebook

Serwis Kodek.Info używa plików Cookie do polepszenia funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

Akceotuję pliki Cookies z tej strony.